Renovatie

Timmer- en Onderhoudsbedrijf  W de Vries weet dat bij renovatie en restauratie op diverse fronten veel van de opdrachtgevers wordt gevraagd. U kunt er van op aan dat uw opdracht vakkundig wordt uitgevoerd en de overlast tot een minimum wordt beperkt. Wij hebben veel ervaring in het renoveren en restaureren van oude kozijnen en oude panden zodat er vooraf een goede inschatting van de te maken kosten en benodigde tijd mogelijk is. Indien de opdrachtgever dit wenst, voert Timmer- en Onderhoudsbedrijf  W de Vries.  de regie over alle uit te voeren  werkzaamheden.